Pérez Rodríguez

Senior Lecturer

Area of Didactics of Experimental Sciences
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 117 / Despacho 121

A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 737 / 986 801 792
uxio.perez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01402 | Didáctica das ciencias experimentais I (Coordinator)

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

P02M178V01203 | Investigación e innovación en Didáctica das Ciencias Experimentais
P02M178V01205 | Investigación e innovación na Didáctica das ciencias sociais
P02M178V01215 | Practicum
P02M178V01216 | Traballo Fin de Máster

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Cooperación en investigación para a Equidade Educativa e Social

Research topics

  • Didáctica das ciencias experimentais
  • Historia das ciencias e as técnicas