Probas de aptitude física 2023

Publicouse a convocatoria das probas de aptitude física para acceder ao Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Máis información

Xornadas de Acollida 2022/2023

Xa está disponible toda a información das Xornadas de Acollida dos diferentes estudos de grao. Toda a información no apartado Xornadas de acollida.

Convocatoria SICUE 2022/2023

Prazo de presentación de solicitudes do 11 ao 25 de febreiro de 2022. Toa a información na Secretaría Virtual

Resolución Reitoral COVID-19

Debido á situación excepcional creada pola pandemia da COVID-19 se deixa sen efecto, aos efectos de acceso e admisión para o curso 2022/23 no grao … Continúa