Aviso sobre a atención aos usuarios

A atención aos usuarios na secretaría do decanato será preferentemente en liña ou telefónica. Se é imprescindible que sexa presencial, será previa cita.

As solicitudes por e-mail sdexbp@uvigo.gal ou no teléfono 986 801 713.