Guia informativa das probas de aptitude física

Publicouse a Guia informativa das probas de aptitude física para acceder ao Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

Guía informativa