Protocolo COVID-19 para o curso 2020/2021

Plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020/2021 do edificio Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.

Consultar no apartado de Prevención de riscos laborais.