Composición

MIembros DEL Equipo Decanal

 • García García, Óscar
 • Martínez Figueira, Mª Esther
 • Pérez Rodríguez, Uxío
 • Rey Eiras, Ezequiel
 • Romo Pérez, Vicente
 • Viaño Santasmarinas, Jorge

PersoNal Docente e Investigador permanente

 • Cancela Carral, Jose María
 • Diz Gómez, Jose Carlos
 • Dosil Díaz, Joaquín
 • Fariña Rivera, Francisca
 • Fernández Villarino, Mª Ángeles
 • García Soidán, José Luis
 • González Matías, Lucas Carmelo
 • Gutiérrez Sánchez, Águeda
 • Gutiérrez Santiago, Alfonso
 • Lago Peñas, Carlos
 • Martínez Lemos, Rodolfo Iván
 • Martínez Patiño, María José
 • Novegil Souto, José Vicente
 • Ramírez Farto, Emerson
 • Rey Cao, Ana Isabel
 • Touriño González, Carlos Francisco
 • Vila Suárez, Elena

PersoNal Docente e Investigador no permanente

 • Figueira Rodriguez, Alberto
 • Novo Carballal, Antonio
 • Padrón Cabo, Alexis
 • Redondo Gutiérrez, Laura
 • Varela Casal, Cristina

EstudIantado

 • Alsina Rey, Borja
 • Álvarez Méndez, Sara
 • Botana López, Óscar
 • Domínguez Rufes, Sergio
 • García Pascual, Marcos
 • García Rodríguez, Mónica
 • Gutiérrez Santiago, Jesús Antonio
 • Noya Padín, Isabel
 • Pereira Seijo, Iago
 • Santos Díaz, Irene
 • Souto Eiras, Xoel
 • Zelarayán Velasco, Matías Ezequiel

PersoNal de Administración Y ServiCIos

 • Moreira Recamán, María Isabel
 • Pena Corbacho, Francisco
 • Pita Carballo, José Luis