Inicio

Matrícula en estudos de grao 2022/2023

 
 

8th International Congress of Educational Sciences and Development

O 8th International Congress of Educational Sciences and Development (presencial e online) celebrarase en Pontevedra (España), do 28 ao 30 de outubro de 2020.

 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.