Facultade de Fisioterapia

Xornadas de acollida

Ao comezo de cada curso organizanse xornadas de acollida dirixidas aos novos ingresados onde se lles ofrece información básica para o desenvolvemento da súa vida como estudantes: estrutura organizativa da Facultade e da universidade, sentido e estrutura dos estudos, funcionamento dos distintos servizos e infraestruturas (biblioteca, talleres, aulas, material e ferramentas á súa disposición,…). Nestas xornadas ofrecelles información xeral de carácter académico que os oriente sobre o desenvolvemento dos seus estudos con vistas ao mellor aproveitamento das actividades formativas programadas. A Biblioteca organiza charlas e cursos específicos dirixidos aos novos estudantes sobre o uso da mesma: organización dos fondos, accesibilidade, sistemas de busca en arquivos, sistemas de peticións de títulos, etc.


Xornadas de acollida 2018-2019


Programa das Xornadas de Acollida en CC da Actividade Física e do Deporte

Programa das Xornadas de Acollida en Educación Infantil

Programa das Xornadas de Acollida en Educación Primaria