Facultade de Fisioterapia

Delegación de Alumnos

Composición

Cargo Nome
Presidenta Lara Piñeiro Pereira
Vicepresidenta Sara González Baamonde
Secretario Sergio Pérez Celada
Tesoureiro Brais Boente Antela
Vogal Patricia Fernández Fernández

Contacto:

986 801 722
FCCED - 1º andar

Páxina web
Facebook
Sectoriales de las que formamos parte:
Anecafyde | CESED

 

Funcións

As funcións da Delegación de Alumnos son:

  1. Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  2. Xestionar os seus recursos.
  3. Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
  4. Elixir os seus representantes perante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.