Facultade de Fisioterapia

Matrícula

Curso académico 2017-2018


Titulación Prazas Convocatoria Calendario Matrícula
Grao en CC da Actividade Fisica e o Deporte 100 RR 30/05/2017 Preinscrición (CIUG)
Calendario Académico
Automatrícula
Continuación de estudos
Grao en Educación Infantil 75
Grao en Educación Primaria 75
Mestrado en Investigación en A.F., D. e S. 15 RR 13/06/2017 Preinscrición e matrícula Preinscrición
Automatrícula
Mestrado en Direción Integrada de Proxectos 20
Mestrado en Necesidades Específicas de A.E. 35
Mestrado en Profesorado de Ed. Secundaria 60
Doutoramento en Educación, Deporte e Saúde 15 RR 13/06/2017 Preinscrición e matrícula Automatrícula
Doutoramento en CC do Deporte, EF e A.F.S. 15
Doutoramento en Equidade e Innovación en E. 15

Procedemento de matrícula en materias optativas dos graos en Educación Infantil e Educación Primaria.


PREZOS

Decreto 65/2017, de 6 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducintes á obtención de títulos oficiais no ensino universitario para o curso 2017-2018.


MÁIS INFORMACIÓN

Matrícula 2017-2018 na Universidade de Vigo.