Facultade de Fisioterapia

Matrícula

Curso académico 2019-2020


Titulación Prazas Convocatoria Calendario Matrícula
Grao en CC da Actividade Fisica e o Deporte 100 RR 30/05/2019 Preinscrición (CIUG)
Calendario Académico
Automatrícula
Continuación de estudos
Grao en Educación Infantil 75
Grao en Educación Primaria 75
Mestrado en Investigación en A.F., D. e S. 40 RR XX/06/2019 Preinscrición e matrícula
Calendario Académico
Preinscrición
Automatrícula
Mestrado en Direción Integrada de Proxectos 20
Mestrado en Necesidades Específicas de A.E. 35
Mestrado en Profesorado de Ed. Secundaria 40
Mestrado en Didácticas Específicas 20
Doutoramento en Educación, Deporte e Saúde 15 RR XX/06/2019 Preinscrición e matrícula Automatrícula
Doutoramento en CC do Deporte, EF e A.F.S. 15
Doutoramento en Equidade e Innovación en E. 10

 

Procedemento de matrícula en materias optativas dos graos en Educación Infantil e Educación Primaria

 

PREZOS

 

Proxecto de decreto polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2019/2020

Decreto XX/2019, do XX de xuño, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2019-2020.
Resolución reitoral do XX de maio de 2019 pola que se convocan axudas e subvencións para o persoal das universidades públicas galegas para a matrícula en estudos oficiais na Universidade de Vigo no curso académico 2019/2020.
Resolución Reitoral do XX de xullo de 2019 pola que se establece o prezo de matrícula, no curso 2019/2020, para o alumnado estranxeiro maior de dezaoito anos, que non teña a condición de residente, excluídos/as os/as nacionais de estados membros da Unión Europea e aqueles/as a quen sexa de aplicación o réxime comunitario, tanto en grao como en mestrado.

 

 

Contacto:

Negociado de Alumnado

Escola Enxeñaría Forestal

986 801 702 /04

Horarios: Luns-Venres (09:00 a 14:00 horas)