Facultade de Fisioterapia

Matrícula

Curso académico 2018-2019


Titulación Prazas Convocatoria Calendario Matrícula
Grao en CC da Actividade Fisica e o Deporte 100 RR XX/XX/2018 Preinscrición (CIUG)
Calendario Académico
Automatrícula
Continuación de estudos
Grao en Educación Infantil 75
Grao en Educación Primaria 75
Mestrado en Investigación en A.F., D. e S. 15 RR XX/XX/2018 Preinscrición e matrícula Preinscrición
Automatrícula
Mestrado en Direción Integrada de Proxectos 20
Mestrado en Necesidades Específicas de A.E. 35
Mestrado en Profesorado de Ed. Secundaria 60
Mestrado en Didácticas Específicas 20
Doutoramento en Educación, Deporte e Saúde 15 RR XX/XX/2018 Preinscrición e matrícula Automatrícula
Doutoramento en CC do Deporte, EF e A.F.S. 15
Doutoramento en Equidade e Innovación en E. 15

Procedemento de matrícula en materias optativas dos graos en Educación Infantil e Educación Primaria.


PREZOS

Decreto 65/2017, de 6 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducintes á obtención de títulos oficiais no ensino universitario para o curso 2017-2018.


MÁIS INFORMACIÓN

Matrícula 2017-2018 na Universidade de Vigo.