Aviso sobre a atención aos usuarios

A atención aos usuarios na secretaría do decanato será preferentemente en liña ou telefónica. Se é imprescindible que sexa presencial, será previa cita. As solicitudes … Continuar

Contacto e información

Durante os meses de maio e xuño, podedes contactar directamente a este enderezo para calqueira información. En caso de necesidade, podedes concertar unha cita previa … Continuar