Resolución Reitoral COVID-19

Debido á situación excepcional creada pola pandemia da COVID-19 se deixa sen efecto, aos efectos de acceso e admisión para o curso 2022/23 no grao de Ciencias da Actividad Física e do Deporte a Resolución Reitoral pola que se establece o procedemento para a realización de probas de aptitude para o acceso a esta titulación.

Pódese atopar a resolución no apartado Probas de aptitude física