Facultade de Fisioterapia

Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC)

O RD 1393/2007 de 29 de octubre de 2007, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, esixe para a verificación e acreditación dun título a incorporación dun sistema de garantía interno para a avaliación, seguimento e mellora da calidade da oferta formativa.

Co obxetivo de cumplir con este requisito a Facultade de CC da Educación e Deporte de Pontevedra diseñou un Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) en colaboración coa Área de Calidade da Universidade de Vigo (aprobado o 13 de novembro de 2008).


Documentación do SGIC