Facultade de Fisioterapia

Comisión de Calidade

Composición


Membros Natos

Presidente Ezequiel Rey Eiras
Equipo Decanal Vicente Romo Pérez | Cristina Varela Casal
Área de Docencia e Calidade Raquel Gandón Chapela
Coordinación dos graos José Luís García Soidán | Jorge G. Soto Carballo
Coordinación dos mestrados Vicente Romo Pérez | Ángeles Conde Rodríguez | Oscar García García | Josefina Garrido

Membros Electos

Persoal Docente e Investigador de Grao

Águeda Gutiérrez Sánchez | Myriam Alvariñas Villaverde

Persoal Docente e Investigador de Mestrado

José Mª Cancela Carral | Mª Ángeles Fernández Villarino | Salvador González González

Persoal de Administración e Servizos (PAS): Patricia Cancela Hermida | Francisco Pena Corbacho
Alumnado Matriculado de Grao: Marcos García Pascual | Tamara Amorín de Andreu | Ana P. Antón Ogando
Alumnado Matriculado de Mestrado: Javier Prieto Troncoso
Alumnado Egresado de Grao: Alejandro Torres Garrido
Profesionais: Julio Ventín Rivas | Mª Adoración de la Fuente Fernández | Henrique Xoán Rodriguez Pantín


Actas


30/01/2017
12/05/2016 | 21/06/2016
17/11/2015
15/05/2014 | 21/07/2014 | 23/11/2014
22/07/2013
11/10/2012 | 22/10/2012
06/06/2011
22/12/2010