Facultade de Fisioterapia

Resultados Académicos

Informe de Revisión pola Dirección


Informe de Revisión pola Dirección Curso 2015-2016


Taxas Académicas - Curso 2015-2016


Título Indicadores ACSUG (%)
Rendemento Éxito Avaliación Graduación Abandono Eficiencia
Grao en CCAFD 81,00 89,00 90,00 57,80 12,05 91,00
Grao en EI 93,00 98,00 95,00 80,00 12,05 97,00
Grao en EP 88,00 95,00 92,00 79,91 16,67 95,00
Mestrado Inv. CCAFD 99,00 100,00 99,00 71,43 4,55 100,00
Mestrado DIP 94,00 100,00 94,00 63,64 0,00 100,00
Mestrado MUNEAE 98,00 99,00 98,00 96,88 0,00 100,00

Resultados das enquisas de satisfacción:


Resultados das enquisas de satisfacción
Máis información no espazo web da Área de Calidade da Universidade de Vigo