Resultados académicos

Informe de Revisión pola Dirección

2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Informe anual de resultados

2015/2016

Panel de indicadores

2017/2018

 

Taxas académicas

Curso académico 2018/2019

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en CCAFD 79,00 6,14 89,00 62,14 91,00
Grao en Educación Infantil 94,00 9,20 98,00 81,71 99,00
Grao en Educación Primaria 91,00 14,44 93,00 71,56 98,00
Máster en Dirección Intregrada de Proxectos 87,00 100,00 100,00
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde 72,00 18,75 93,00 78,57 99,00
Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo 90,00 99,00 84,81 99,00

Curso académico 2017/2018

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en CCAFD 81,00 6,58 87,00 71,96 90,00
Grao en Educación Infantil 94,00 35,00 98,00 72,37 99,00
Grao en Educación Primaria 89,00 9,30 93,00 69,33 97,00
Máster en Dirección Intregrada de Proxectos 98,00 9,00 92,00 100,00
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde 87,00 0,00 97,00 81,25 97,00
Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo 96,00 0,00 97,00 97,14 100,00

Curso académico 2016/2017

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en CCAFD 79,00 1,94 88,00 64,49 89,00
Grao en Educación Infantil 92,00 8,54 98,00 71,11 98,00
Grao en Educación Primaria 88,00 9,41 93,00 70,24 96,00
Máster en Dirección Intregrada de Proxectos 50,00 72,73
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde 82,00 100,00 91,67 99,00
Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo 97,00 99,00 97,14 100,00