O documento básico do SGIC implantado na FCCED é o Manual de Calidade no que se definen as características xerais do sistema, os requisitos que atende, o seu alcance e as referencias á documentación xenérica da que se parte ou aos procedementos que o desenvolven. Desde o ano 2022 este manual divídese en dúas partes: o Manual de Calidade institucional, que engloba toda a parte xenérica da universidade e se publica na web da área de Calidade da Universidade de Vigo, e o Manual de Calidade do centro.

Manual de Calidade do centro

Manual de Calidade institucional

Anexos