Accións de mellora do centro

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
2017-2022

Plans de accións de mellora das titulacións

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

Grao en Educación Infantil
2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

Grao en Educación Primaria
2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde
2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

Máster en Dirección Integrada de Proxectos
2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo
2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011

Máster en Profesorado
2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013