Facultade de Fisioterapia

Exames

Curso académico 2018/2019


Exames das titulacións de GraoTribunais extraordinarios


Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Grao en Educación Infantil
Grao en Educación Primaria


Procedemento de avaliación por compensación


Enténdese como avaliación por compensación o mecanismo polo que se avalía no seu conxunto a traxectoria académica e o labor realizado por unha ou un estudante ao final dos seus estudos para determinar se acadou os coñecementos e competencias suficientes para obter a titulación académica á que opta, compensando materias que non teña superadas ou os créditos sen cursar.


Instrución para a avaliación por compensación de estudantes de grao
Comisións de compensación