Facultade de Fisioterapia

Grupos de Prácticas

Curso 2016-2017

Primeiro Cuadrimestre


Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Grupos A, B e C

1º Curso | 2º Curso | 3º Curso | 4º Curso


Grao en Educación Infantil
Grupos B e C

1º Curso | 2º Curso | 3º Curso | 4º Curso


Grao en Educación Primaria
Grupos B e C

1º Curso | 2º Curso | 3º Curso | 4º Curso

Segundo Cuadrimestre


Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Grupos A, B e C

1º Curso | 2º Curso | 3º Curso | 4º Curso


Grao en Educación Infantil
Grupos B e C

1º Curso | 2º Curso | 3º Curso


Grao en Educación Primaria
Grupos B e C

1º Curso | 2º Curso | 3º Curso

Solicitude de cambio de grupo


Poden ser solicitados polas seguintes causas:

  • Incompatibilidade laboral acreditada.
  • Cargas familiares debidamente xustificadas.
  • Deportistas de Alto Nivel que acrediten esta condición.
  • Superposición de horarios (só no caso dos Cursos Ponte).