Ayán Perez

Catedrático/a de universidade

Área de Educación Física e Deportiva
Departamento de Didácticas Especiais

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Despacho 230
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 728
cayan@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

P02M156V01103 | Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte

Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

P02M081V02109 | Sistemas de avaliación e intervención en educación física para o alumnado con NEAE (coordinador/a)
P02M081V02213 | Prácticum I

2º cuadrimestre

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01601 | Actividade física e deporte adaptado (coordinador/a)

Grao en Educación Infantil

P02G110V01925 | Seguridade e hábitos saudables a través da educación física (coordinador/a)

Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

P02M081V02212 | Iniciación deportiva para o alumnado con NEAE

Investigación

Grupo de investigación

Wellness and Movement Research Group

Liñas de investigación

  • Actividade física
  • Saúde
  • Terceira idade