Varela Casal

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Didáctica da Expresión Plástica
Departamento de Didácticas Especiais

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Laboratorio de Artes Plásticas
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 738
cristinavarelacasal@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

P02G110V01502 | Didáctica da expresión plástica e visual (coordinador/a)

2º cuadrimestre

 

Titorías

1º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Luns: de 10:00 a 14:00, despacho 235, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

 

2º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Luns: de 9:30 a 11:30, despacho 235, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– Mércores: de 16:00 a 18:00, despacho 224, Facultade de Belas Artes

Investigación

Grupo de investigación

Equipo de Investigación en Rendemento e Motricidade do Salvamento e Socorrismo

Liñas de investigación

  • Didáctica da expresión plástica e visual
  • Deseño e produción gráfica
  • Deseño gráfico na moda