Facultade de Fisioterapia

José Luis Diéguez Ruibal

José Luis Diéguez Ruibal

Profesor Asociado

Area de Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Departamento de Psicoloxía Evolutiva e Comunicación

Liñas de Investigación:

  • Necesidades educativas especiais
  • Dificultades de aprendizaxe escolar
  • Promoción da educación afectivo-sexual

Grupo de Investigación:


Información de contacto

FCCED

Despacho 120

Campus Universitario

36005 Pontevedra

 

  +34 986 801 791

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Educación Infantil
P02G110V01305 | Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Educación Infantil
P02G110V01402 | Psicoloxía: Identificación, prevención e tratamento dos trastornos do desenvolvemento e da conduta

Grao en Educación Primaria
P02G120V01205 | Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Me: 20.00-22.00 / X: 8.00-9.00 e 11.00-12.00

2º CUADRIMESTRE:

Me: 17.00-21.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)