Facultade de Fisioterapia

María Mercedes Álvarez Lires

María Mercedes Álvarez Lires

Profesora Contratada Doutora

Area de Didáctica das Ciencias Experimentais

Departamento de Didácticas Especiais

Liñas de Investigación:

  • Educación, ciencia, tecnoloxía e xénero
  • Educación para a sustentabilidade e xénero
  • Didáctica das Ciencias Experimentais

Grupo de Investigación:

Colaboración e Innovación para a Equidade Educativa e Social

Información de contacto

FCCED

Despacho 118

Campus Universitario

36005 Pontevedra

 

  +34 986 801 709

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Educación Infantil
P02G110V01403 | Aprendizaxe das ciencias da natureza

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M: 10.00-14.00 / X: 10.00-12.00

2º CUADRIMESTRE:

Me: 10.00-14.00 / X: 14.00-16.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)