Lucato

Profesor/a titular de escola universitaria

Área de Didáctica da Expresión Musical
Departamento de Didácticas Especiais

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Despacho 234
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 730
mlucato@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

P02G110V01504 | Expresión musical e a súa didáctica (coordinador/a)

2º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

P02G110V01941 | Agrupacións instrumentais para a escola (coordinador/a)
P02G110V01943 | Técnica vocal e práctica coral (coordinador/a)

Grao en Educación Primaria

P02G120V01403 | Expresión e linguaxe musical (coordinador/a)