Freire Maceiras

Profesor/a asociado/a

Área de Educación Física e Deportiva
Departamento de Didácticas Especiais

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Despacho 104
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 783
rfreire@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01402 | Expresión corporal e danza (coordinador/a)