Facultade de Fisioterapia

Marta María Mato Corzón

Marta María Mato Corzón

Profesora Titular de Universidade

Area de Física Aplicada

Departamento de Física Aplicada

Liñas de Investigación:

  • Estudo das propiedades termódinámicas de mesturas líquidas
  • Incendios forestais
  • Microcalorimetría aplicada a infeccións bacterianas

Grupo de Investigación:


Información de contacto

FCCED

Despacho 215

Campus Universitario

36005 Pontevedra

 

  +34 986 802 057

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en CC da Actividade Física e do Deporte
P02G050V01903 | Biomecánica da técnica deportiva

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Le M: 11.00-14.00 (1)

2º CUADRIMESTRE:

M: 9.30-12.30 (1) / X: 10.30-13.30 (2)

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)

(1) Facultade de Ciencias do Mar | (2) FCCED