Facultade de Fisioterapia

Roberto Silva Piñeiro

Roberto Silva Piñeiro

Profesor Asociado

Area de Didáctica da Expresión Corporal

Departamento de Didácticas Especiais

Liñas de Investigación:

  • Contornas de aprendizaxe
  • Seguridade e innovación deportiva
  • Actividade física saudable

Grupo de Investigación:

Rendemento e Motricidade do Salvamento e Socorrismo

Información de contacto

FCCED

Despacho 217

Campus Universitario

36005 Pontevedra

 

  +34 986 801 742

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Educación Infantil
P02G110V01503 | Educación física e a súa didáctica na idade infantil


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Educación Infantil
P02G110V01922 | Coñecemento da contorna a través da actividade física na educación infantil

Grao en Educación Primaria
P02G120V01942 | Coñecemento da contorna a través da actividade física na escola

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

X: 17.30-21.30

2º CUADRIMESTRE:

M: 16.00-20.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)