Facultade de Fisioterapia

Traballo Fin de Grao

O Traballo de Fin de Grao permite mostrar de forma integrada a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociadas ao título

COORDINACIÓN DO TFG

Mª Esther Martínez Figueira

+34 986 801 785

O TFG forma parte dos planos de estudos de todo título oficial de Grao. Nos Graos que se imparten na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (en diante, FCCED) equivalen a 6 ECTS no Grao en Educación Infantil, Grao en Educación Primaria e Grao en CC. da Actividade Física e do Deporte. Deberá ser realizado de xeito persoal e autónomo polo alumnado, seguindo as orientacións dunha titora ou titor académico.

O TFG estará orientado a que o alumnado mostre a capacidade de integración de diversos contidos formativos e competencias asociadas ao título, axustándose ao contemplado en cada unha das memorias respectivas dos graos e á súa concreción nas guías docentes.

Normativa do TFG:

Normativa do TFG da FCCED
Normativa do TFG da Universzidade de Vigo

Instrución para a reclamación e revisión de cualificacións do TFG
Aclaración sobre as tarefas de titorización do TFG

 

Traballo Fin de Grao - Curso 2017/2018


Documentación do TFG

Titorial do Traballo Fin de Grao
Datas de entrega e defensa do TFG
Tarefas, prazos e responsables

Xestión do TFG (Secretaría Virtual)

  • Oferta de prazas
  • Asignación titor/a-alumno/a
  • Solicitude de defensa
  • Informe de idoneidade

Curso Como afrontar o teu TFG (EI-EP)

Calendario do TFG calendario TFG