Facultade de Fisioterapia

Traballo Fin de Grao

Presentación TFG FCCED (Pulsa na imaxe para ver a presentación)

 

O Traballo de Fin de Grao permite mostrar de forma integrada a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociadas ao título

COORDINACIÓN DO TFG

Mª Esther Martínez Figueira

+34 986 801 785

O TFG forma parte dos planos de estudos de todo título oficial de Grao. Nos Graos que se imparten na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (en diante, FCCED) equivalen a 6 ECTS no Grao en Educación Infantil, Grao en Educación Primaria e Grao en CC. da Actividade Física e do Deporte. Deberá ser realizado de xeito persoal e autónomo polo alumnado, seguindo as orientacións dunha titora ou titor académico.

O TFG estará orientado a que o alumnado mostre a capacidade de integración de diversos contidos formativos e competencias asociadas ao título, axustándose ao contemplado en cada unha das memorias respectivas dos graos e á súa concreción nas guías docentes.


Traballo Fin de Grao - Curso 2018/2019CALENDARIO DE DEFENSA DO TFG 2018/2019

(Pulsa no título da convocatoria para consultar o calendario detallado)

Convocatoria Solicitude de defensa Entrega TFG Defensa
Fin de carreira do 10/09/2018 ao 18/09/2018 17/09/2018 e 18/09/2018 01/10/2018 e 02/10/2018
1º cuadrimestre do 15/01/2019 ao 23/01/2019 22/01/2019 e 23/01/2019 06/02/2019 e 07/02/2019
2º cuadrimestre do 21/05/2019 ao 29/05/2019 28/05/2019 e 29/05/2019 12/06/2019 e 13/06/2019
Xuño - xullo do 28/06/2019 ao 08/07/2019 05/07/2019 e 08/07/2019 18/07/2019 e 19/07/2019