O Traballo de Fin de Grao permite mostrar a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociadas ao título de forma integrada

Presentación TFG FCCED (Pulsa na imaxe para ver a presentación do TFG)

O TFG forma parte dos planos de estudos de todo título oficial de grao. Nos graos que se imparten na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (en diante, FCCED) equivalen a 6 créditos ECTS no Grao en Educación Infantil, Grao en Educación Primaria e Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Deberá ser realizado de xeito persoal e autónomo polo estudantado, seguindo as orientacións do persoal titor académico.

O TFG estará orientado a que o estudantado amose a capacidade de integración de diversos contidos formativos e competencias asociadas ao título, axustándose ao contemplado en cada unha das memorias respectivas dos graos e á súa concreción nas guías docentes.

 

Traballo Fin de Grao 2023/2024

Documentos xenéricos

Liñas temáticas de TFG ofertadas para o curso 2023/2024

Tribunais

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Depósito Defensa
Fin de carreira
(outubro 2023)
19/09/2023 e 20/09/2023 05/10/2023 e 06/10/2023
Horario e tribunais
1º cuadrimestre
(febreiro 2024)
29/01/2024 e 30/01/2024 20/02/2024 e 21/02/2024
Horario e tribunais
2º cuadrimestre
(xuño 2024)
04/06/2024 e 05/06/2024 19/06/2024 e 20/06/2024
Horario e tribunais
2ª oportunidade
(xullo 2024)
07/07/2024 e 08/07/2024 22/07/2024 e 23/07/2024
Horario e tribunais

 

Coordinación do TFG

Mª Begoña Paz García
+34 986 801 735
vic.ed.edu@uvigo.es