O Traballo de Fin de Grao permite mostrar a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociadas ao título de forma integrada

Presentación TFG FCCED (Pulsa na imaxe para ver a presentación do TFG)

O TFG forma parte dos planos de estudos de todo título oficial de grao. Nos graos que se imparten na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (en diante, FCCED) equivalen a 6 créditos ECTS no Grao en Educación Infantil, Grao en Educación Primaria e Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Deberá ser realizado de xeito persoal e autónomo polo estudantado, seguindo as orientacións do persoal titor académico.

O TFG estará orientado a que o estudantado mostre a capacidade de integración de diversos contidos formativos e competencias asociadas ao título, axustándose ao contemplado en cada unha das memorias respectivas dos graos e á súa concreción nas guías docentes.

 

Traballo Fin de Grao 2019/2020

Documentos xenéricos

Liñas temáticas de TFG ofertadas para o curso 2019/2020

 

Calendario de defensa do TFG

 

 

Convocatoria Depósito Defensa
Fin de carreira
(outubro 2019)
17/09/2019 e 18/09/2019 01/10/2019 e 02/10/2019
Horario e tribunais
1º cuadrimestre
(febreiro 2020)
29/01/2020 e 30/01/2020 12/02/2020 e 13/02/2020
Horario e tribunais
2º cuadrimestre
(xuño 2020)
02/06/2020 e 03/06/2020 16/06/2020 e 17/06/2020
Horario e tribunais
2ª oportunidade
(xullo 2020)
07/07/2020 e 08/07/2020 21/07/2020 e 22/07/2020
Horario e tribunais: CCADF | Educación
2ª oportunidade
(septembro 2020)
03/09/2020 e 04/09/2020 14/09/2020 e 15/09/2020
Horario e tribunais

 

Coordinación do TFG

José María Pazos Couto
+34 986 801 785
vic.ed.edu@uvigo.es