Composición

Cargo Nome
Presidente Matías E. Zelarayán
Vicepresidenta de CCAFD Isabel Noya
Vicepresidenta de Educación Zeltia Augusta
Secretario Iago Pereira
Tesoureira Mónica García
Vogal Julia Parra

 

Funcións

As funcións da Delegación de estudantes son:

  1. Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  2. Xestionar os seus recursos.
  3. Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
  4. Elixir aos seus representantes/as perante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.

 

Contacto

Delegación de estudantes
FCCED, 1º andar
+34 986 801 722
dafacedepo@gmail.com

Facebook | Instagram | Twitter
Sectoriais das que formamos parte:
Anecafyde | CESED