Composición Xunta Directiva

Cargo Nome
Presidencia Isabel Noya Padín
Vicepresidencia de CCAFD Tatiana Guerrero Silva
Vicepresidencia de Educación Pablo Lago Maciel
Secretaría Erea Soto Díaz
Tesourería Yashira Álvarez Ramírez
Vogalía Carmen Maciñeiras Otero

 

Consello Asesor

  • Zeltia Augusta Pino Rodríguez
  • Aarón Puig Rodríguez

 

Funcións

As funcións da Delegación de estudantes son:

  1. Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  2. Xestionar os seus recursos.
  3. Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
  4. Elixir aos seus representantes/as perante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.

 

Contacto

Delegación de estudantes
FCCED, 1º andar
+34 986 801 722
dafacedepo@gmail.com

Facebook | Instagram | Twitter
Sectoriais das que formamos parte:
Anecafyde | CESED