Composición Xunta Directiva

Cargo Nome
Presidencia Zeltia Augusta Pino
Vicepresidencia de CCAFD Isabel Noya Padín
Vicepresidencia de Educación Aarón Puig Rodríguez
Secretaría Iria López González
Tesourería Iván Vicente Sinal
Vogalía Pablo Lago Maciel

 

Consello Asesor

  • Matías Zelarayán Velasco
  • David Álvarez Caneda

 

Funcións

As funcións da Delegación de estudantes son:

  1. Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  2. Xestionar os seus recursos.
  3. Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
  4. Elixir aos seus representantes/as perante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.

 

Contacto

Delegación de estudantes
FCCED, 1º andar
+34 986 801 722
dafacedepo@gmail.com

Facebook | Instagram | Twitter
Sectoriais das que formamos parte:
Anecafyde | CESED