Facultade de Fisioterapia

Curso de adaptación ao Grao

Tanto os estudos de grao en Educación Infantil como de Grao en Educación Primaria da Universidade de Vigo son produto da transformación do anterior Título de Mestre nas súas diferentes especialidades (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Especialista en Linguas Estranxeiras, Educación Física e Educación Musical).

O RD 1393/2007 establece que para que as persoas con títulos universitarios oficiais correspondentes á anterior ordenación podan acceder ás ensinanzas de grao debe haber unha admisión previa da Universidade, e ésta debe facerse de acordo á normativa que a este respecto teña a propia universidade, que deberá recoñecer ao estudantado os créditos das ensinanzas de Grao do que procedan, segundo el currículo seguido polos estudantes, de acordo co que establece o artigo 13 do RD 1393/2007 (modificado polo R.D. 861/2010 de 2 de xullo), que regula o recoñecemento e transferencia de créditos.

O Título de Grao obtido mediante estes cursos de adaptación non contempla a adquisición de ningunha mención. No caso de que se desexe obter unha mención específica, o alumnado deberá cursar un total de 24 créditos optativos da mención correspondente. Poderase solicitar recoñecemento de créditos no caso de que teñan superadas na titulación de acceso materias equivalentes.


Cursos de adaptación ao Grao 2018-2019: Listaxes de admitidos


1º PRAZO


Listaxes provisorias


XX/07/2018 - Solicitudes admitidas 1º prazo

XX/07/2018 - Persoas admitidas 1º prazo

Listaxes definitivas


XX/07/2018 - Solicitudes admitidas 1º prazo

XX/07/2018 - Persoas admitidas 1º prazo


2º PRAZO


Listaxes provisorias


XX/08/2018 - Solicitudes admitidas 2º prazo

XX/09/2018 - Persoas admitidas 2º prazo

Listaxes definitivas


XX/09/2018 - Solicitudes admitidas 2º prazo

XX/09/2018 - Persoas admitidas 2º prazo