Facultade de Fisioterapia

Probas de Aptitude Física

Probas de aptitude física 2017-2018


Datas

1ª data: 25/05/2017
2ª data: 22/06/2017

Regulamento

Convocatoria da UVIGO
Regulamento da FCCED

Inscrición

Solicitude de Inscrición
Taxas de Inscrición

Tribunal

Tribunal das probas


Prazos de Solicitude

1º prazo de solicitude: do 10 de marzo ao 20 de abril de 2017

Listaxes de persoas admitidas

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas
Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas


Persoas asesoras da proba

Persoas asesoras 2017-2018


1ª Proba: 25 de maio de 2017

Publícase a distribución por grupos das persoas que se van presentar ás probas de aptitude o día 25 de maio. Están incluídas todas aquelas persoas que se inscribiron. En caso de que non vaias vir ese día, non é necesario que o comuniques.

Distribución por grupos

Resultados non oficiais da proba
(Tal e como recolle a convocatoria, o prazo para reclamacións será a partir da publicación das listaxes provisionais de persoas aptas, non aptas e non presentadas: o día 26 de xuño)


2ª Proba: 22 de xuño de 2017

Publícase a distribución por grupos das persoas que se van presentar ás probas de aptitude o día 22 de xuño. Están incluídas todas aquelas persoas que se inscribiron. En caso de que non vaias vir ese día, non é necesario que o comuniques.

Distribución por grupos

Resultados non oficiais da proba
(Tal e como recolle a convocatoria, o prazo para reclamacións será a partir da publicación das listaxes provisionais de persoas aptas, non aptas e non presentadas: o día 26 de xuño)  1. O APTO gárdase para a convocatoria seguinte, é dicir, este ano tería validez na presente (2017-2018) e na seguinte (convocatoria do 2018-2019).
  2. Polo tanto, o alumnado interesado de 1º bacharelato, ou outras titulacións que aínda non remataran os seus estudos, pode presentarse ás probas físicas desta convocatoria (2017-2018) pois, de acadar o APTO, sería válido tamén na convocatoria seguinte (2018-2019).
  3. Recoñécense as probas físicas de acceso superadas de calquera universidade española. É dicir, poderán acceder a esta titulación as personas que superasen as probas específicas de acceso coa cualificación de APTO (ou equivalente) en calquera facultade do sistema universitario español durante o ano natural 2016 ou 2017 (sempre e cando as superase antes da apertura dos prazos que establece a Comisión Interuniversitaria de Galicia CIUG para o acceso a centros con límite de prazas.)
  4. Este ano tamén se aprobaron dúas datas diferentes para poder obter a cualificación de APTO: 1ª data: 25 de maio; 2ª data: 22 de xuño. Se quedan vacantes tamén hai a posibilidade de setembro, pero non é habitual. O pago das tasas da dereito ás tres datas, polo que, no caso de suspender na primeira data (maio), pode volver tentalo na segunda (xuño), ou terceira (setembro).

Información detallada sobre a convocatoria 2017-2018


AVISO

Pódese escoller o día para presentarse ás probas: 25 de maio ou 22 de xuño, ou os dous días en caso de non superalas na primeira oportunidade.

Condicións Xerais para Aprobar as Probas Físicas: (consultade tamén o baremo no regulamento)

Os aspirantes deben superar con “APTO/A”:

  • A proba nº 1 de Adaptación ao Medio Acuático, obrigatoriamente.
  • Cinco das outras seis probas, entre as nº 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
  • Un total de seis probas, sempre e cando se cumpran ámbalas dúas condicións anteriores.

No caso de non cumprir algunha das condicións anteriores serán cualificados como "NON APTO/A" no global das probas físicas, e tamén quedarán excluídos de facer o resto das probas.


Xornadas de Adestramento das Probas Físicas


Tes dúbidas de cómo son exactamente as probas aínda despois de ver o video das mesmas?

A Delegación de Alumnado da Facultade organiza tódolos anos uns días antes da celebración das probas. unhas Xornadas de Adestramento das Probas de Aptitude Física que dan acceso o Grao en CC da Actividade Física e do Deporte.

Datas e horarios

24 de maio e 21 de xuño en horario de 10.00 a 13.00 e 16.00 a 20.00.
Non é necesario inscribirse e é obrigatorio asistir con roupa deportiva.