Facultade de Fisioterapia

Probas de Aptitude Física

Probas de aptitude física 2019-2020


Video explicativo das probas

guia pruebas fisicas Pulsa para descargar

 

Tribunal e asesores

Tribunal das probas
Persoas asesoras


Calendario das probas


Presentación de solicitudes
Procedemento de inscrición | Inscrición
do 11 de marzo ao 10 de abril de 2019
Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas
25 de abril de 2019
Reclamacións á listaxe provisoria
Formulario de solicitude xenérica
do 26 de abril ao 10 de maio de 2019
Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas
20 de maio de 2019
Primeira data da proba
22 de maio de 2019
Segunda data da proba
20 de xuño de 2019
Listaxe provisoria dos resultados da proba
25 de xuño de 2019
Reclamacións á listaxe provisoria
Formulario de solicitude xenérica
do 26 ao 28 de xuño de 2019
Listaxe definitiva dos resultados da proba
2 de xullo de 2019