Facultade de Fisioterapia

Descrición do Título

Graduado/a en Ciencias da Actividade Física e do Deporte pola Universidade de Vigo

Descripción do Título
Rama de coñecemento Ciencias Sociais e Xurídicas
Centro onde se imparte Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Tipo de ensinanza Presencial
Réxime de estudo Tempo completo
Nº de plazas de novo ingreso ofertadas 100 plazas
Nº de créditos ECTS 240 créditos ECTS
Nº mínimo de créditos ECTS de matrícula 36 créditos ECTS
Idiomas nos que se imparte o título Galego e Castelán
Normas de permanencia UVIGO 21/06/2017
Expedición do Suplemento Europeo ao Título Requisitos: RD 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Coordinador do título José Luís García Soidán
Data de autorización para a implantación do título 27/08/2009 (DOG 16/09/2009)
Data de Aprobación do Consello de Ministros 30/10/2009 (BOE 05/01/2010)
Data de publicación do Plan de Estudos 15/10/2010 (DOG 11/11/2010)
Memoria vixente do título (modificada o x de x de 2015) Memoria do Grado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte