Facultade de Fisioterapia

Plan de Estudos

Distribución de Materias por Curso e Cuadrimestre


Plan de Estudos do Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Pedagoxía da educación física e o deporte 6 FB
Aprendizaxe e control motor na educación física e o deporte 6 FB
Anatomía humana para o movemento 6 FB
Xogo motor 6 OB
Fisioloxía do exercicio I 6 FB
Psicoloxía da actividade física e o deporte 6 FB
Socioloxía e historia da actividade física e o deporte 6 FB
Anatomía humana e kinesioloxía 6 FB
Fundamentos das actividades de loita 6 OB
Fundamentos da motricidade 6 OB
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Fundamentos dos deportes colectivos I 9 OB
Fundamentos dos deportes individuais 9 OB
Epistemoloxía das ciencias da actividade física, o deporte e a educación física 6 FB
Metodoloxía da investigación e estatística na actividade física e o deporte 6 FB
Fundamentos dos deportes colectivos II 9 OB
Fundamentos dos deportes ximnásticos 9 OB
Expresión corporal e danza 6 OB
Fisioloxía do exercicio II 6 FB
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Metodoloxía e planificación do adestramento deportivo I 6 OB
Didáctica dos procesos de ensino-aprendizaxe na actividade física e o deporte I 6 OB
Xestión e organización dos sistemas deportivos I 6 OB
Valoración e prescrición do exercicio físico para a saúde 6 OB
Xerontología e actividade física 6 OP
Actividades de fitness 6 OP
Metodoloxía e planificación do adestramento deportivo II 6 OB
Didáctica dos procesos de ensino-aprendizaxe na actividade física e o deporte II 6 OB
Actividade física e deporte adaptado 6 OB
Actividade física e deporte recreativo 6 OB
Deportes náuticos 6 OP
Biomecánica da técnica deportiva 6 OP
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Xestión e organización dos sistemas deportivos II 6 OB
Ocio e turismo deportivo 6 OB
Programas de exercicio físico e benestar 6 OP
Mercadotecnia e dirección de empresas deportivas 6 OP
Psicoloxía do adestramento deportivo 6 OP
Especialización en deportes individuais 6 OP
Especialización en deportes colectivos 6 OP
Actividades físicas de ocio 6 OP
Exercicio físico para persoas maiores 6 OP
Practicum 18 OB
Traballo Fin de Grao 6 OB
Actividades físicas e de aventura no medio natural 6 OB
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Recoñecemento académico 6 OP - -