Probas de aptitude física 2020/2021

Video explicativo das probas

Quen desexe acceder ao Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte na UVigo, ademáis de solicitar a admisión (preinscrición) a través dos procedementos telemáticos que estableza a CIUG, terá que realizar as probas específicas de aptitude.

Non terá que realizar esta proba:

  • Quen teña superadas as probas no ano anterior á convocatoria, en calquera facultade do sistema universitario español.
  • Quen estea acreditado como deportistas de alto nivel ou de alto rendemento polo Consello Superior de Deportes ou polo organismo competente da comunidade autónoma.

 

Formulario de inscrición

 

Aviso importante

As persoas participantes deberán presentarse ás 8.00 h da mañá no Pavillón Universitario de Pontevedra co seu DNI.

 

Calendario das probas

Proceso Data
Presentación de solicitudes do 5 de marzo ao 22 de abril de 2020
Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas 30 de abril de 2020
Reclamacións á listaxe provisoria do 4 ao 8 de maio de 2020
Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas 18 de maio de 2020
Primeira data da proba 22 de maio de 2020
Segunda data da proba 18 de xuño de 2020
Listaxe provisoria dos resultados da proba 23 de xuño de 2020
Reclamacións á listaxe provisoria do 25 ao 29 de xuño de 2020
Listaxe definitiva dos resultados da proba 2 de xullo de 2020
Proceso Data
Presentación de solicitudes do 6 ao 9 de xullo de 2020
Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas 13 de xullo de 2020
Reclamacións á listaxe provisoria do 14 ao 16 de xullo de 2020
Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas 20 de xullo de 2020
Primeira data da proba 23 de xullo de 2020
Listaxe provisoria dos resultados da proba 24 de xullo de 2020
Reclamacións á listaxe provisoria do 27 ao 29 de xullo de 2020
Listaxe definitiva dos resultados da proba 31 de xullo de 2020