Video explicativo das probas

Quen desexe acceder ao Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte na UVigo, ademáis de solicitar a admisión (preinscrición) a través dos procedementos telemáticos que estableza a CIUG, terá que realizar as probas específicas de aptitude.

Non terá que realizar esta proba:

  • Quen teña superadas as probas no ano anterior á convocatoria, en calquera facultade do sistema universitario español.
  • Quen estea acreditado como deportistas de alto nivel ou de alto rendemento polo Consello Superior de Deportes ou polo organismo competente da comunidade autónoma.

 

Formulario de inscrición

 

Probas de aptitude 2023/2024

Consulta as listaxes no taboleiro de anuncios da UVigo