Denominación Graduado/a en Ciencias da Actividade Física e do Deporte pola Universidade de Vigo
Código RUCT 2501117
Centro responsable e onde se imparte Facultade de CC. da Educación e do Deporte
Campus de Pontevedra
Coordinación do título José Luís García Soidán
Rama de coñecemento Xurídico-Social
Tipo de ensino/modalidade Presencial
Nº prazas de novo ingreso 100 prazas
Idioma no que se imparte o título Galego e astelán
Nº de créditos 240 ECTS
Duración 4 anos
Normativa de permanencia Normativa da UVigo
Normativa transferencia e recoñecemento créditos Normativa da UVigo
Data de verificación 06/07/2009
Curso de implantación 2009/2010
Data de autorización para a implantación do título 27/08/2009 (DOG 16/09/2009)
Data de Aprobación do Consello de Ministros 30/10/2009 (BOE 05/01/2010)
Data de publicación do Plan de Estudos 15/10/2010 (DOG 11/11/2010)
Data de acreditación 11/07/2017
Memoria do título Memoria vixente