Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar Créditos ofertados
Formación básica 60 60
Obrigatorias 126 126
Optativas 30 66
Prácticas externas 18 18
Traballo fin de Grao 6 6
Total 240 276

 

Organización temporal do plan de estudos

Materia Tipo Cuad ECTS
Pedagoxía da educación física e o deporte FB 6
Aprendizaxe e control motor na educación física e o deporte FB 6
Anatomía humana para o movemento FB 6
Xogo motor FB 6
Fisioloxía do exercicio I FB 6
Psicoloxía da actividade física e o deporte FB 6
Socioloxía e historia da actividade física e o deporte FB 6
Anatomía humana e kinesioloxía FB 6
Fundamentos das actividades de loita FB 6
Fundamentos da motricidade FB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Fundamentos dos deportes colectivos I OB 9
Fundamentos dos deportes individuais OB 9
Epistemoloxía das ciencias da actividade física, o deporte e a educación física FB 6
Metodoloxía da investigación e estatística na actividade física e o deporte FB 6
Fundamentos dos deportes colectivos II OB 9
Fundamentos dos deportes ximnásticos OB 9
Expresión corporal e danza OB 6
Fisioloxía do exercicio II FB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Metodoloxía e planificación do adestramento deportivo I OB 6
Didáctica dos procesos de ensino-aprendizaxe na actividade física e o deporte I OB 6
Xestión e organización dos sistemas deportivos I OB 6
Valoración e prescrición do exercicio físico para a saúde OB 6
Xerontoloxía e actividade física OP 6
Actividades de fitness OP 6
Metodoloxía e planificación do adestramento deportivo II OB 6
Didáctica dos procesos de ensino-aprendizaxe na actividade física e o deporte II OB 6
Actividade física e deporte adaptado OB 6
Actividade física e deporte recreativo OB 6
Deportes náuticos OP 6
Biomecánica da técnica deportiva OP 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Xestión e organización dos sistemas deportivos II OB 6
Lecer e turismo deportivo OB 6
Programas de exercicio físico e benestar OP 6
Mercadotecnia e dirección de empresas deportivas OP 6
Psicoloxía do adestramento deportivo OP 6
Especialización en deportes individuais OP 6
Especialización en deportes colectivos OP 6
Actividades físicas de lecer OP 6
Exercicio físico para persoas maiores OP 6
Actividades físicas e de aventura no medio natural OB 6
Practicum OB 18
Traballo Fin de Grao OB 6