Facultade de Fisioterapia

Plan de Estudos EI

Distribución de Materias por Curso e Cuadrimestre


Plan de Estudos do Grao en Educación Infantil
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Lingua española 6 FB
Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil 6 FB
Novas tecnoloxías aplicadas á educación infantil 6 FB
Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos 6 FB
Socioloxía da educación 6 FB
Lingua galega 6 FB
Desenvolvemento motor 6 FB
Organización do centro escolar 6 FB
Teoría e institucións contemporáneas da educación 6 FB
Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe infantil 6 FB
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Educación para a saúde e a súa didáctica 6 OB
Escola inclusiva e atención á diversidade 6 OB
Titoría e orientación coa familia 6 FB
Fundamentos psicolóxicos da intervención temperá 6 FB
Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil 6 FB
Pensamento e cultura 6 FB
Identificación, prevención e tratamento dos trastornos do desenvolvemento e da conduta 6 FB
Aprendizaxe das ciencias da natureza 6 OB
Didáctica da lingua e a literatura infantil 6 OB
Idioma estranxeiro I: Francés 6 OB
Idioma estranxeiro I: Inglés 6 OB
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Aprendizaxe da lingua estranxeira: Inglés 6 OB
Didáctica da expresión plástica e visual 6 OB
Educación física e a súa didáctica na idade infantil 6 OB
Expresión musical e a súa didáctica 6 OB
Lingua e literatura: Galego 6 OB
Lingua e literatura: Español 6 OB
Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés 6 OB
Aprendizaxe das ciencias sociais 6 OB
Matemáticas para mestres: Educación infantil 6 OB
Coñecemento do medio natural 6 OP
Ética e deontoloxía profesional 6 OP
Obradoiro de creatividade artística 6 OP
Xeografía para mestres 6 OP
A educación física como medio de interdisciplinaridade 6 OP
Coñecemento da contorna a través da actividade física na educación infantil 6 OP
Seguridade e hábitos saudables a través da educación física 6 OP
Agrupacións instrumentais para a escola 6 OP
Novas tecnoloxías para a educación musical na escola 6 OP
Técnica vocal e práctica coral 6 OP
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Didáctica da relixión católica 6 OP
Didáctica das matemáticas para a educación infantil 6 OP
Xogo na educación infantil 6 OP
A linguaxe corporal 6 OP
Actividade física e diversidade na educación infantil 6 OP
Música nas culturas 6 OP
Expresión corporal e danza 6 OP
Traballo de Fin de Grao 6 OB
Prcticas externas: Practicum 48 OB An