Facultade de Fisioterapia

Descrición do Título

Graduado/a en Educación Primaria pola Universidade de Vigo

Descrición do Título
Rama de coñecemento Ciencias Sociais e Xurídicas
Centro onde se imparte Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Tipo de ensinanza Presencial
Réxime de estudo Tempo completo
Nº de prazas de novo ingreso ofertadas 75 prazas
Nº de créditos ECTS 240 créditos ECTS
Nº mínimo de créditos ECTS de matrícula 36 créditos ECTS
Mencións ofertadas (no centro) Mención en Educación Física
Mención en Educación Musical
Mención en Afondamento Curricular
Idiomas nos que se imparte o título Galego e Castelán
Normas de permanencia UVIGO 21/06/2017
Expedición do Suplemento Europeo ao Título Requisitos: RD 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Coordinador do título Mª Mercedes Álvarez Lires
Data de autorización da implantación do título 27/08/2009 (DOG 16/09/2009)
Data de Aprobación do Consello de Ministros 30/10/2009 (BOE 05/01/2010)
Data de publicación do Plan de Estudos 15/10/2010 (BOE 01/11/2010)
Correccións do Plan de Estudos 28/01/2011 | 08/07/2011 | 11/01/2013 | 22/11/2016
Memoria vixente do título Memoria do Grao en Educación Primaria