Facultade de Fisioterapia

Plan de Estudos EP

Distribución de Materias por Curso e Cuadrimestre


Plan de Estudos do Grao en Educación Primaria
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Fundamentos didácticos e organizativos do ensino 6 FB
Teoría e historia da educación 6 FB
Psicoloxía do desenvolvemento de 6 a 12 anos 6 FB
Sociedade, cultura e pensamento 6 FB
Socioloxía da educación 6 FB
Deseño e desenvolvemento do currículo da educación primaria 6 FB
Novas tecnoloxías aplicadas á educación primaria 6 FB
Historia do presente 6 FB
Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe e os trastornos do desenvolvemento 6 FB
Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar 6 FB
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Aprendizaxe e desenvolvemento da motricidade na educación primaria 6 OB
Ciencias experimentais 6 OB
Lingua española 6 OB
Matemáticas e a súa didáctica I 6 OB
Xeografía 6 OB
Didáctica das artes plásticas e visuais 6 OB
Expresión e linguaxe musical 6 FB
Lingua galega 6 OB
Matemáticas e a súa didáctica II 6 OB
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Didáctica da lingua e literatura: Galego 6 OB
Didáctica das ciencias experimentais II 6 OB
Didáctica das ciencias sociais 6 OB
Innovación e investigación didáctica 6 OB
Lingua francesa e a súa didáctica 6 OB
Didáctica da lingua e literatura: Español 6 OB
Lingua inglesa e a súa didáctica 6 OB
Educación física e a súa didáctica na educación primaria 6 OB
Lingua e literatura: Galego 6 OB
Educación ambiental para o desenvolvemento 6 OP
Educación artística 6 OP
Ética e deontoloxía profesional 6 OP
Agrupacións instrumentais para a escola primaria 6 OP
Novas tecnoloxías para a educación musical en primaria 6 OP
Técnica vocal e práctica coral 6 OP
A educación física como medio de interdisciplinaridade 6 OP
Coñecemento da contorna a través da actividade física na escola 6 OP
Seguridade e hábitos saudables a través da educación física 6 OP
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Introdución ao feito relixioso e ao cristián 6 OP
Literatura infantil e xuvenil 6 OP
Música nas culturas 6 OP
Expresión corporal e danza 6 OP
A linguaxe corporal 6 OP
Actividade física e diversidade na escola 6 OP
Traballo de Fin de Grao 6 OB
Prcticas externas: Practicum 48 OB An