Facultade de Fisioterapia

Mestrado en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

COORDINACIÓN DO TÍTULO

Ángeles Conde Rodríguez

Coordinadora na Uvigo

+34 988 387 254

Descrición

O Mestrado en Necesidades Específicas de Apoio Educativo supón unha vía de especialización e profesionalización para os titulados superiores que pretenden adicarse ao amplo campo da atención ás necesidades educativas específicas. A formación que se ofrece permite ampliar e profundizar coñecementos, estratexias e actitudes no campo da educación e o deporte xa que, sen renunciar aos compoñentes teórico-conceptuais, a formación centrase fundamentalmente nos aspectos tecnolóxico-instrumentais e técnico-prácticos.


Oferta de prazas: 35 prazas

Tipo de ensinanza: Presencial | Periodicidade da oferta: Anual | Duración: 60 ECTS


Matrícula 2018-2019: Listados de admitidos


Consulta os listados na Secretaría Virtual da Universidade de Vigo