Facultade de Fisioterapia

Mestrado en Profesorado

SECRETARÍA DO MESTRADO

Cristina Batlle Penela

Seminario 4

+34 986 802 036

Visita a web do Mestrado en Profesorado

Descrición

A misión do título é formar profesionais capaces de desenvolver o seu traballo nos ámbitos da orientación e a ensinanza.

Este mestrado é un título oficial que habilita para o exercicio das profesións de profesor/a de Ensinanza Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas.


Oferta de prazas: xxx prazas (xx para a rama de Orientación)

Tipo de ensinanza: Presencial | Periodicidade da oferta: Anual | Duración: 60 ECTS


Matrícula 2017-2018: Listados de admitidos


Consulta os listados na Secretaría Virtual da Universidade de Vigo