Facultade de Fisioterapia

Departamentos

A continuación amosamos os departamentos asociados a materias impartidas no noso centro:

Departamentos con docencia no centro

Departamento Teléfono Email
C01 - Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde 986 812 646
C05 - Estatística e Investigación Operativa 986 812 440
C06 - Matemáticas 986 812 440
H03 - Filoloxía Galega e Latina 986 813 403
H04 - Filoloxía, Inglesa, Francesa e Alemá 986 813 799
H05 - Historia, Arte e Xeografía 988 387 267
H10 - Lingua Española 986 812 104
T08 - Física Aplicada 986 814 070
X01 - Análise e Intervención Psicosocioeducativa 988 387 108
X04 - Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación 988 387 283
X05 - Didácticas Especiais 988 387 145
X10 - Psicoloxía Evolutiva e Comunicación 988 368 914
X11 - Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía 986 812 430