Facultade de Fisioterapia

Eleccións a Decano/a

Conforme ao establecido nos Estatutos da Universidade de Vigo e na Normativa para a Elección de Decanos/as e Directores/as de Centro, procédese a convocar eleccións a Decano/a do Centro conforme ao calendario establecido.


Normativa para a Elección de Decanos/as e Directores/as de Centro
Resolución decanal pola que se convocan eleccións a decano/a


Calendario electoral


ProcesoData
Sorteo da composición da Xunta Electoral
Constitución da Xunta Electoral
(10.30 horas na Secretaría do Decanato)
5 de abril de 2018
Publicación dos censos provisionais Do 6 ao 9 de abril de 2018
Reclamacións aos censos provisionais 10-11 de abril de 2018
Publicación dos censos definitivos 12-13 de abril de 2018
Prazo de presentación de candidaturas Do 16 ao 18 de abril de 2018
Proclamación provisional de candidaturas 19 de abril de 2018
Reclamacións á proclamación provisional Do 20 ao 23 de abril de 2018
Proclamación definitiva de candidaturas 24 de abril de 2018
Votacións
(Xunta extraordinaria: ás 12.00 h. en 1ª e 12.30 h. en 2ª convocatoria
no Salón de Graos da facultade)
25 de abril de 2018