Facultade de Fisioterapia

Eleccións á Xunta de Centro e de Titulacións

Conforme á Lei Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de decembro, aos Estatutos da Universidade de Vigo, á Normativa de elección de membros das Xuntas de Centro e demais normativa vixente, procédese a convocar eleccións de representantes de Xunta de Centro e das Xuntas de Titulación.


Normativa de eleccións á Xunta de Centro


Calendario electoral


ProcesoData
Sorteo da composición da Xunta Electoral 1 de outubro de 2018
Constitución da Xunta Electoral
Convocatoria de eleccións e
Aprobación do calendario electoral
8 de outubro de 2018
Publicación dos censos provisionais 15 de outubro de 2018
Prazo de reclamacións aos censos provisionais Do 15 ao 19 de outubro de 2018
Publicación dos censos definitivos
XF: PDI-B TC | PDI-B TP | PAS | Alumnado 1º e 2º ciclo | Alumnado 3º ciclo
XT: PDI-B TC | PDI-B TP | PAS | Alumnado: CCAFD, EI e EP; 3º ciclo: CCAFD, EI e EP
22 de outubro de 2018
Prazo de presentación de candidaturas
Modelo de candidatura
Do 23 ao 29 de outubro de 2018
Proclamación provisional de candidaturas
Xunta de Facultade: PDI-B | PAS | Alumnado
Xuntas de Titulación:
EI: PDI-B | PAS | Alumnado
EP: PDI-B | PAS | Alumnado
CCAFD: PDI-B | PAS | Alumnado
31 de outubro de 2018
Prazo de reclamacións ás candidaturas provisionais Do 1 ao 6 de novembro de 2018
Proclamación definitiva de candidaturas
Xunta de Facultade: PDI-B | PAS | Alumnado
Xuntas de Titulación:
EI: PDI-B | PAS | Alumnado
EP: PDI-B | PAS | Alumnado
CCAFD: PDI-B | PAS | Alumnado
7 de novembro de 2018
Campaña electoral Do 8 ao 12 de novembro de 2018
Sorteo da mesa electoral 14 de novembro de 2018
Votacións (de 11 a 19 horas no Seminario 1 da facultade) 19 de novembro de 2018
Proclamación provisional de candidatos/as electos/as
Xunta de Facultade
Xuntas de Titulación: EI | EP | CCAFD
21 de novembro de 2018
Prazo de reclamacións á proclamación provisional Do 22 ao 26 de novembro de 2018
Proclamación definitiva de candidatos/as electos/as
Xunta de Facultade
Xuntas de Titulación: EI | EP | CCAFD
28 de novembro de 2018