Facultade de Fisioterapia

Equipo de goberno

Decanato


Vicente Romo Pérez

Vicente Romo Pérez

DECANO
Profesor Contratado Doutor


+34 986 801 712 | Despacho 10x

Vicedecanato


Mª Esther Martínez Figueira

Mª Esther Martínez Figueira

EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA
Profesora Contratada Doutora


+34 986 801 785 | Despacho 105
José Mª Pazos Couto

José Mª Pazos Couto

CC DA ACT. FISICA E DO DEPORTE E
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
Profesor Contratado Doutor

+34 986 801 717 | Despacho 105
Uxío Pérez Rodríguez

Uxío Pérez Rodríguez

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA E
INFRAESTRUTURAS
Profesor Contratado Doutor

+34 986 801 715 | Despacho 108
Ezequiel Rey Eiras

Ezequiel Rey Eiras

CALIDADE
Profesor Axudante Doutor


+34 986 801 714 | Despacho 108

Secretaría da Facultade


Cristina Varela Casal

Cristina Varela Casal

SECRETARIA DA FACULTADE
Profesora Axudante Doutora


+34 986 801 741 | Despacho 109

Secretaría do Decanato


José Ramón Losada Parra

José Ramón Losada Parra

SECRETARIO DE DECANATO
 


+34 986 801 713 | Despacho 109

Enlace de Igualdade


Mª Ángeles Fernández Villarino

Mª Ángeles Fdez. Villarino

ENLACE DE IGUALDADE
Profesora Contratada Doutora


+34 986 801 716 | Despacho 101