Facultade de Fisioterapia

Comisión de Actividades Culturais e Deportivas

Composición


Equipo Decanal

Vicedecana de Educación Infantil e Primaria Mª Esther Martínez Figueira

Persoal Docente e Investigador Permanente

Francisco Javier Álvarez Lires | Carlos Valcárcel Riveiro

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Julio Blanco Piñeiro

Alumnado

Ana Pilar Antón Ogando | Piñeiro Pereira | Cristina María Silva José | Judit Touriño Carballo | Suplente: Cintia Fernández López


Funcións


  • Proposición e programación de actividades culturais de carácter xeral e recreativas.
  • Coordinación da oferta de actividades culturais da Facultade.
  • Xestión do orzamento do centro asignado a actividades Culturais, se o houbera, e solicitude en nome da Facultade de axudas para a realización das súas actividades así como a xestión das mesmas.

Actas


2016: 10/X

2015: 10/X