Facultade de Fisioterapia

Comisión de Actividades Culturais e Deportivas

Composición


Equipo Decanal

Vicedecana de Educación Infantil e Primaria Mª Esther Martínez Figueira
Secretario Carlos Valcárcel Riveiro

Persoal Docente e Investigador Permanente

Cristina Varela Casal

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Julio Blanco Piñeiro

Alumnado

Julia Parra Torres | Iago Pereira Seijo | Sergio Domínguez Rufes | Paula Collazo Álvarez


Funcións


  • Proposición e programación de actividades culturais de carácter xeral e recreativas.
  • Coordinación da oferta de actividades culturais da Facultade.
  • Xestión do orzamento do centro asignado a actividades Culturais, se o houbera, e solicitude en nome da Facultade de axudas para a realización das súas actividades así como a xestión das mesmas.

Actas


2016: 10/X

2015: 10/X