Facultade de Fisioterapia

Comisión de Calidade

Composición


Membros Natos

Presidente Ezequiel Rey Eiras
Equipo Decanal Vicente Romo Pérez | Óscar García García
Área de Docencia e Calidade Raquel Gandón Chapela
Coordinación dos graos José Luís García Soidán | Mª Eulalia Agrelo Costas | Mª Mercedes Álvarez Lires
Coordinación dos mestrados Vicente Romo Pérez | Ángeles Conde Rodríguez | Óscar García García | Josefina Garrido González | María M. Álvarez Lires

Membros Electos

Persoal Docente e Investigador de Grao

Águeda Gutiérrez Sánchez

Persoal Docente e Investigador de Mestrado

Ángeles Fernández Villarino | Salvador González González | José M.Cancela Carral | Uxío Pérez Rodríguez

Persoal de Administración e Servizos (PAS): Francisco Pena Corbacho | Luis Pita Carballo
Alumnado Matriculado de Grao: Matías Zelarayán Velasco | Zeltia A. Pino Rodríguez | David Álvarez Caneda
Alumnado Matriculado de Mestrado: Marcos García Pascual
Alumnado Egresado de Grao: Sergio Pérez Celada | Patricia Fernández Fernández | Cintia Fernández López
Alumnado Egresado de Mestrado: Javier Prieto Troncoso
Profesionais: Mª Adoración de la Fuente Fernández | Henrique Xoán Rodriguez Pantín


Actas


08/03/2018 | 11/06/2018 | 19/12/2018
30/01/2017 | 29/06/2017
12/05/2016 | 21/06/2016
17/11/2015
15/05/2014 | 21/07/2014 | 23/11/2014
22/07/2013
11/10/2012 | 22/10/2012
06/06/2011
22/12/2010