Facultade de Fisioterapia

Comisión Económica

Composición


Equipo Decanal

Decano Vicente Romo Pérez

Persoal Docente e Investigador

Mª Mercedes Álvarez Lires | Antonia Blanco Pesqueira | Águeda Gutiérrez Sánchez | Uxío Pérez Rodríguez

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Francisco Pena Corbacho

Alumnado

Brais Boente Antela | Cristina María Silva José | Suplente: Pablo Fernández Fernández


Actas


2016: 10/X

2015: 10/X